Mẫu đối chiếu tiền gửi mới nhất

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Minh Nga
Ngày gửi: 10h:26' 17-01-2014
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người

Đơn vị: Trường Mầm non La Hiên Biểu số: 05/ĐC-TGKB
Mã số: 1102980
Số hiệu tài khoản: 3713.3.1102980

BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KBNN

THÁNG 10 NĂM 2013
Đơn vị: đồng
Diễn giải Số liệu tại đơn vị Số liệu tại KBNN Chênh lệch Nguyên nhân
Số dư đầu kỳ 0
Phát sinh tăng trong kỳ 43 079 555
Phát sinh giảm trong kỳ 43 079 555
Số dư cuối kỳ 0

"La Hiên, ngày …...tháng 11 năm 2013"
Xác nhận của Kho bạc Nhà nước Xác nhận của đơn vị
Kế toán Kế toán trưởng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
"(Ký, họ tên)" "(Ký, họ tên)" "(Ký, họ tên)" "(Ký, họ tên)"

Dương Thị Minh Nga Vi Việt Hồng

Trang 1

MISA Mimosa.NET 2012