Sổ theo dõi thi đua công đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:46' 24-01-2013
Dung lượng: 116.5 KB
Số lượt tải: 244
Số lượt thích: 0 người

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN ĐÀ BẮC
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS ĐỒNG NGHÊ

SỔ THEO DÕI THI ĐUA
NĂM HỌC 2012 - 2013

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM


 THEO DÕI THI ĐUA THÁNG 9
NĂM HỌC 2012 - 2013

Stt
Họ và tên
Xếp loại thi đua
Ghi chú

1
Nguyễn Đức Trung
A1


2
Vũ Hoàng Giang
A1


3
Đinh Thị Thu Hà
A1


4
Vũ Thành Văn
A1


5
Đỗ Công Bình
A1


6
Xa Hữu Hằng
A1


7
Nguyễn Thị Phương Hiền
A1


8
Nguyễn Trường Phong
A1


9
Đỗ Văn Ba
A1


10
Lý Thị Hà
A1


11
Đặng Thị Mai
A1


12
Bùi Văn Nhất
A1


13
Lường Văn Hùng
A1


14
Hà Thu Lương
A1


15
Cấn Văn Lộc
A1HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Đức Trung Đinh Thị Thu Hà
THEO DÕI THI ĐUA THÁNG 10
NĂM HỌC 2012 - 2013

Stt
Họ và tên
Xếp loại thi đua
Ghi chú

1
Nguyễn Đức Trung
A1


2
Vũ Hoàng Giang
A1


3
Đinh Thị Thu Hà
A1


4
Vũ Thành Văn
A1


5
Đỗ Công Bình
A1


6
Xa Hữu Hằng
A1


7
Nguyễn Thị Phương Hiền
A1


8
Nguyễn Trường Phong
A1


9
Đỗ Văn Ba
A2


10
Lý Thị Hà
A1


11
Đặng Thị Mai
A2


12
Bùi Văn Nhất
A1


13
Lường Văn Hùng
A1


14
Hà Thu Lương
A1


15
Cấn Văn Lộc
A1


16
Bùi Thị Thiết
A1


HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Đức Trung Đinh Thị Thu HàTHEO DÕI THI ĐUA THÁNG 11
NĂM HỌC 2012 - 2013

Stt
Họ và tên
Xếp loại thi đua
Ghi chú

1
Nguyễn Đức Trung
A1


2
Vũ Hoàng Giang
A1


3
Đinh Thị Thu Hà
A1


4
Vũ Thành Văn
A1


5
Đỗ Công Bình
A1


6
Xa Hữu Hằng
A1


7
Nguyễn Thị Phương Hiền
A1


8
Nguyễn Trường Phong
A1


9
Đỗ Văn Ba
A2


10
Lý Thị Hà
A2


11
Đặng Thị Mai
A1


12
Bùi Văn Nhất
A1


13
Lường Văn Hùng
A1


14
Hà Thu Lương
A1


15
Cấn Văn Lộc
A1


16
Bùi Thị Thiết
A1


HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Đức Trung Đinh Thị Thu Hà
THEO DÕI THI ĐUA THÁNG 12
NĂM HỌC 2012 - 2013

Stt
Họ và tên
Xếp loại thi đua
Ghi chú

1
Nguyễn Đức Trung
A1


2
Vũ Hoàng Giang
A1


3
Đinh Thị Thu Hà
A1


4
Vũ Thành Văn
A1


5
Đỗ Công Bình
A1


6
Xa Hữu Hằng
A1


7
Nguyễn Thị Phương Hiền
A1


8
Nguyễn Trường Phong
A1


9
Đỗ Văn Ba
A2


10
Lý Thị Hà

Chờ xét hợp đồng

11
Đặng Thị Mai

Chờ xét hợp đồng

12
Bùi Văn Nhất

Chờ xét hợp đồng

13
Lường Văn Hùng
A1


14
Hà Thu Lương
A1


15
Cấn Văn Lộc
A1


16
Bùi Thị Thiết
A1


HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Đức Trung Đinh Thị Thu Hà
THEO DÕI THI ĐUA THÁNG 01
NĂM HỌC