Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác y tế trường học năm học 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:53' 12-04-2013
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ
THCS ĐỒNG NGHÊ
TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG NGHÊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:03/ KHPH-YT LTR Đồng Nghê, ngày 15 tháng 9 năm 2012

KẾ HOẠCH
PHỐI HỢP CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2012 - 2013

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 -213 của trường PTDT Bán trú THCS Đồng Nghê.
Căn cứ vào công văn số 516/HD-PGD&ĐT, ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Phòng GD&ĐT Đà Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác y tế học đường năm học 2012 - 2013.
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường PTDT Bán trú THCS Đồng Nghê và trạm y tế xã đồng nghê xây dựng kế hoạch phối hợp để thực hiện công tác y tế trường học năm học 2012 - 2013 với những nội dung cụ thể như sau:
1. MỤC TIÊU:

Củng cố y tế, nâng cao năng lực cho nhân viên Y tế trong nhà trường, cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường học tập để chăm sóc bảo vệ sức khoẻ ban đầu cho học sinh; đảm bảo cho các em được phát triển tốt về thể chất, tinh thần, trí tuệ, có lối sống lành mạnh.
Từng bước nâng cao hoạt động của y tế trường học, điều tra tình hình sức khoẻ và bệnh tật của học sinh trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thích hợp làm giảm các yếu tố gây bệnh trong học đường như: Cận thị, cong vẹo cột sống, mệt mỏi do học tập căng thẳng….)
Thực hiện khám và quản lý sức khoẻ cho học sinh trong trường.

2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

2.1. Công tác khám, quản lý sức khoẻ:
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ cho học sinh: 2 đợt /1 năm học ( đợt 1 vào đầu năm học mới và đợt 2 vào học kỳ 2 của năm học ). Khám đánh giá tỉ lệ các bệnh học đường ( thị lực, cong vẹo cột sống…) tỉ lệ thể lực của học sinh, thông báo cho phụ huynh biết tình hình sức khoẻ của con em mình để có hướng điều trị sớm.
2.2. Thực hiện các kỹ thuật y tế trong nhà trường:
Sơ cứu, cấp cứu các bệnh tật, tai nạn trong quá trình học tập và sinh hoạt trong nhà trường.
2.3. Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ:
Thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ tại trường bằng các hình thức:
- Ngoại khoá theo yêu cầu của ngành y tế ( có tài liệu tuyên truyền cho giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế giảng dạy cho học sinh ).
- Tích hợp trong chương trình chính khoá:
+ Giáo dục sức khoẻ cho học sinh.
+ Phòng chống một số bệnh học đường như cận thị, cong vẹo cột sống…
+ Phòng chống tai nạn, thương tích.
+ Phòng chống sốt xuất huyết.
+ Phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm như: Cúm AH1N1, AH5N1, bệnh tay chân miệng, tiêu chảy cấp….
2.4. Công tác phòng chống dịch bệnh:
- Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể phòng chống dịch bệnh tay chân miệng trong nhà trường.
- Xử lý mội trường bằng cách: thường xuyên lau sạch các bề mặt và các vật dụng bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn như cloramin B… ít nhất 2 lần trong tuần và giữ vệ sinh khu vực xung quanh.
- Cho học sinh rửa tay với dung dịch cloramin B hoặc xà phòng diệt khuẩn.
- Nếu học sinh bị bệnh tay chân miệng thì được nghỉ học cách ly 10 ngày, học sinh chỉ được đi học lại khi có giấy xác nhận của đơn vị y tế.
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
3.1. Công tác tổ chức, chỉ đạo:
- Thành lập Ban chỉ đạo y tế trường học – có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh theo từng năm học.
- Nhà trường phân công cán bộ phụ trách công tác Y tế trường học.
- Trạm Y tế xã có cán bộ kiêm nhiệm theo dõi, quản lý công tác Y tế trường học.
3.2. Phân công trách nhiệm:
Trạm Y tế xã:
- Bố trí cán bộ kiêm nhiệm phối hợp với nhà trường để thực hiện công tác Y tế trường học.
- Phối hợp với nhà trường để khám sức khoẻ định kỳ, theo dõi, quản lý sức khoẻ học sinh.
- Phối hợp với