Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vu Thanh Van)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Sinh_nhat_Thay1.flv Xin_loi_anh_chiu_khong_noi.flv 1_tran_bong_da_cuoi_dau_ca_ruot__YouTube.flv Mr_Bean_tam_bien_.flv Mr_Bean_toan_tap_01.flv Xem_va_suy_ngam_moi_nguoi_nhe__YouTube.flv Danh_Ngon_Cuoc_Song.flv Ba_dieu_gia_tri_trong_cuoc_song__YouTube.flv Dong_tac_dung_voi_Clo.flv Sat_chay_trong_Oxi_.flv Oxi_tac_dung_voi_photpho_do_.flv

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Quy chế phối hợp giữa nhà trường và công an

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Trung (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:38' 12-04-2013
  Dung lượng: 58.5 KB
  Số lượt tải: 1338
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT ĐÀ BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  THCS DỒNG NGHÊ

  Số: 45/QC-PH/ĐN Đồng Nghê, ngày 4 tháng 10 năm 2012.

  QUY CHẾ PHỐI HỢP
  Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục
  thuộc Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT- BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
  Căn cứ kế hoạch số 61/KH-BATGT ngày 18/8/2011 của ban an toàn giao thông tỉnh Hòa Bình
  Căn cứ công văn số 1639/SGD&ĐT-VP ngày 20/8/2011 của Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình về việc triển khai tháng ATGT và công tác GDATGT năm học 2011-2012; kế hoạch số 08/KH-BATGT ngày 29/8/2011 của ban an toàn giao thông huyện Đà Bắc.
  Căn cứ Quy chế số 557/QC-PGD&ĐT-CA, ngày 9/11/2010 của PGD&ĐT và công an huyện về phối hợp thực hiện TT liên tịch số 34/2009/TTLT- BGDĐT-BCA.
  Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới tại địa phương;
  Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê và Công an xã Đồng Nghê thống nhất ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê cụ thể như sau:

  CHƯƠNG I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  1. Quy chế này quy định những nội dung và biện pháp để thực hiện công tác phối hợp giữa Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê và Công an xã Đồng Nghê nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê
  2. Quy chế được áp dụng đối với Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê và Công an xã Đồng Nghê.
  Điều 2. Nguyên tắc, nội dung phối hợp
  1. Đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan; trong đó, trách nhiệm của Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê và Công an xã Đồng Nghê. là nòng cốt.
  2. Nội dung công tác phối hợp gồm: Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây mất ổn định an ninh, trật tự nhà trường; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến người học và cán bộ, nhà giáo.
  3. Công tác phối hợp giữa hai bên được thống nhất thực hiện , căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành; khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trong nhà trường cần đảm bảo sự chủ động, kịp thời, có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định.

  CHƯƠNG II
  TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
  Điều 3. Nhiệm vụ của Trường PTDT bán trú THCS Đồng Nghê:
  a) Quán triệt nội dung thông tư số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA và qui chế phối hợp này đến tất cả người học và cán bộ, giáo viên, nhân viên.
  b) Thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
  c) Chủ động phối hợp với lực lượng Công an xã, và tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị; nâng cao ý thức cảnh giác của người học và cán bộ, nhà giáo đối với âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, giáo dục, quản lý để người học không bị kích động, lôi kéo tham gia tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật.
  d) Có kế hoạch cụ thể và chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và gia đình người học, đặc biệt là cơ quan Công an
   
  Gửi ý kiến